Cấu trúc site   Tiếng Việt   English  
  Trang chủ   Tin tức   Hệ thống văn bản Việt Nam   VĂN BẢN PHÁP LÝ   Báo cáo trực tuyến   Chính phủ & Doanh nghiệp 
  Thứ năm 20/09/2018 12:43:02
MENU
TRA CỨU LOẠI VĂN BẢN
 
 
TRA CỨU MỞ RỘNG
 
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về website này?
Tốt
Khá
Trung bình
Bình chọn    Kết quả
 

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
Tin tức
Nghị quyết cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 10 năm 2017
Ngày 04/10/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp đã họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng tháng 10 năm 2017. Thành phần tham dự gồm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (07/07 đồng chí), các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc. 
 

Sau khi thảo luận, BCH Đảng bộ đã thông qua Nghị quyết tháng 10 năm 2017 với các nội dung:


1. Các Chi bộ, đảng viên tiếp tục duy trì, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 56/KH-ĐUBQL ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp. 

2. Duy trì ghi chép sổ gương người tốt, việc tốt theo quy định.

3. Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Ban. Các Chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường chỉ đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Kế hoạch số 17-/KH-TU ngày 18/7/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 06/3/2017 của Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

4. UBKT Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các Chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị trực thuộc căn cứ Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 17/3/2017 của Đảng ủy Ban thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tổ chức triển khai thực hiện.

5. Theo chức năng, nhiệm vụ các Chi bộ, các phòng, đơn vị trực thuộc Ban rà soát để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chương trình hành động của Đảng ủy Ban về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã ban hành.

6. Thực hiện tốt Quy định số 13-QĐ/ĐU ngày 02/8/2017 của Đảng ủy Ban về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Quán triệt và triển khai nhiệm vụ tại các văn bản của cấp trên:

- Công văn số 20-CV/BTG ngày 20/9/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền chuyến thăm Cộng hòa Inđônêxia và Cộng hòa Mianma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK ngày 12/09/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền APEC Việt Nam 2017.

  - Thông tin về nội dung họp báo cáo viên tháng 08/2017.

8. Yêu cầu Bí thư các Chi bộ trực thuộc hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ theo kế hoạch đã đăng ký năm 2017; thực hiện nội dung sinh hoạt Chi bộ theo Hướng dẫn số 05-HD/ĐU ngày 18 tháng 4 năm 2012  và Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ.

9. Yêu cầu UBKT Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy và tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Ban và UBKT Đảng ủy Ban; kiểm tra việc ghi sổ nghị quyết các chi bộ định kỳ hàng tháng báo cáo Đảng ủy.

10. Yêu cầu UBKT Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh Niên Ban xây dựng 04 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

11. Chỉ đạo Chi bộ Trung tâm tư vấn, Dịch vụ việc làm, Hỗ trợ doanh nghiệp khu công nghiệp và Chi bộ phòng Quản lý Lao động hướng dẫn quần chúng thuộc Chi bộ chuẩn bị hồ sơ kết nạp đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, báo cáo Đảng ủy Ban xét kết nạp đảng.

12. Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công việc chuyên môn còn tồn tại, kế hoạch công tác của các phòng, đơn vị trong tháng 9 năm 2017 theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban.


 
Các bài liên quan
THỰC HIỆN GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG (10/10/2017)
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CÁC KCN TỈNH NHÂN NGÀY 20/10 (09/10/2017)
Giấy mời dự Hội nghị tập huấn về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (03/10/2017)
Nghị quyết cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 9 năm 2017 (28/09/2017)
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (27/09/2017)
 
Quay lại Xem tiếp   
 
 
TIN MỚI
 Tăng cường sử dụng hộp thư công vụ điện tử [28/06/2018]
 CÔNG TÁC CHĂM LO TỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NHÂN THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018 CỦA CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH [13/06/2018]
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN [21/05/2018]
 HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ [15/08/2017]
 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM& PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 [14/08/2017]
 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Mô hình khung Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp [06/08/2017]
 TIN VỀ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN,THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ NGÀY HỘI CÔNG NHÂN NĂM 2017 [26/04/2017]
 DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG [12/04/2017]
 
LIÊN KẾT
Liên kết website:
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.
Địa chỉ: Số 2 - đường Thanh Niên - phường Quang Trung - TP Hải Dương.  
Trưởng ban biên tập: Đ/c Phạm Minh Phương - Trưởng ban
Giấy phép số 134 /GP-STTTT, ngày 14/7/2016, do Sở TTTT Hải Dương cấp.