Cấu trúc site   Tiếng Việt   English  
  Trang chủ   Tin tức   Hệ thống văn bản Việt Nam   VĂN BẢN PHÁP LÝ   Báo cáo trực tuyến   Chính phủ & Doanh nghiệp 
  Thứ năm 20/09/2018 12:44:41
MENU
TRA CỨU LOẠI VĂN BẢN
 
 
TRA CỨU MỞ RỘNG
 
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về website này?
Tốt
Khá
Trung bình
Bình chọn    Kết quả
 

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
Lao động - Việc làm
 
Triển khai tổ chức Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016
Căn cứ Kế hoạch số 146/KH-BQL ngày 21/01/2016 của Ban Quản lý Chương trình An toàn - Vệ sinh lao động tỉnh Hải Dương về việc triển khai tổ chức Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 với chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”;
 
 
Nghị định mới quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2016. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.
 
 
Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành
Ngày 20/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật số 58/2014/QH13 về Bảo hiểm xã hội. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Ngày 11/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 trừ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Các Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ và Quyết định số 107/2007/QĐ-Ttg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
 
 
Thông tư mới số 47 và 54 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Ngày 16/11/2015, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ
 
 
Các báo cáo cuối năm liên quan đến lĩnh vực Lao động - Việc làm
Hiện nay, đã đến thời điểm nộp các báo cáo định kỳ về việc sử dụng lao động nước ngoài theo quý và  Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động và tình hình giải quyết tranh chấp lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp năm 2015. Cụ thể như sau:
 
 
Triển khai kịp thời và đúng quy định của pháp luật về lao động
Ngày 25/12/2015, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có Công văn số     1586 /KCN-LĐ về việc triển khai thực Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhằm hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai kịp thời và đúng quy định của pháp luật.
 
 
Nghị định số 122 của Chính phủ về lĩnh vực lao động
Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
 
 
Danh mục các văn bản pháp luật mới nhất thuộc lĩnh vực lao động
Danh mục các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực lao động 
 
 
Ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
     Ngày 11/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
 
 
 
TIN MỚI
 Tăng cường sử dụng hộp thư công vụ điện tử [28/06/2018]
 CÔNG TÁC CHĂM LO TỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NHÂN THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018 CỦA CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH [13/06/2018]
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN [21/05/2018]
 HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ [15/08/2017]
 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM& PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 [14/08/2017]
 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Mô hình khung Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp [06/08/2017]
 TIN VỀ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN,THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ NGÀY HỘI CÔNG NHÂN NĂM 2017 [26/04/2017]
 DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG [12/04/2017]
 
LIÊN KẾT
Liên kết website:
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.
Địa chỉ: Số 2 - đường Thanh Niên - phường Quang Trung - TP Hải Dương.  
Trưởng ban biên tập: Đ/c Phạm Minh Phương - Trưởng ban
Giấy phép số 134 /GP-STTTT, ngày 14/7/2016, do Sở TTTT Hải Dương cấp.