Cấu trúc site   Tiếng Việt   English  
  Trang chủ   Tin tức   Hệ thống văn bản Việt Nam   VĂN BẢN PHÁP LÝ   Báo cáo trực tuyến   Chính phủ & Doanh nghiệp 
  Thứ năm 20/09/2018 12:43:18
MENU
TRA CỨU LOẠI VĂN BẢN
 
 
TRA CỨU MỞ RỘNG
 
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về website này?
Tốt
Khá
Trung bình
Bình chọn    Kết quả
 

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
Các phòng nghiệp vụ
 
Phòng Quản lý Tài nguyên & Môi trường
1. Chức năng
Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Ban; có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng dẫn, phân cấp của các cấp có thẩm quyền.
 
 
Phòng Quản lý Doanh nghiệp (hiện chức năng của phòng này đang chuyển sang phòng Quản lý Đầu tư)
1. Chức năng
Phòng Quản lý Doanh nghiệp là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Ban; có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý nhà nước của Ban.
 
 
Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư- 3.830.008
Chức năng:
Phòng Hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Ban, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác: Hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư trong các KCN; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra các dự án, doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Ban.
 
 
Văn phòng Đại diện tại khu công nghiệp (Hiện phòng này đang tạm dừng hoạt động)
Chức năng: 
Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các KCN là đơn vị tương đương cấp phòng, hoạt động thường trực tại các KCN, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban về:
a) Tổ chức, hướng dẫn, nắm tình hình việc chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trong KCN;
b) Hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu cho Ban cùng các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các công việc phát sinh thường xuyên tại các KCN thuộc thẩm quyền của Ban;
c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý trực tiếp tại các KCN. 

 
 
Phòng Quản lý lao động- 3.849.454
        1. Chức năng:
Phòng Quản lý Lao động là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Ban, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động theo quy định và phân cấp, hướng dẫn, uỷ quyền của các cấp có thẩm quyền.
 
 
Phòng Quản lý Quy hoạch & xây dựng- 3.851.793
        1. Chức năng:

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Ban; có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch và xây dựng theo phân cấp, hướng dẫn và ủy quyền của các cấp có thẩm quyền.
 
 
Phòng Quản lý đầu tư- 3.844.723 ( Đang thực hiện kiêm nhiệm chức năng của phòng Quản lý Doanh nghiệp)
        1. Chức năng:

 Phòng Quản lý Đầu tư là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Ban; có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư theo quy định và phân cấp, hướng dẫn, ủy quyền của các cấp có thẩm quyền.
 
 
Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh- 3.849.457

1. Chức năng

Văn phòng là đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Ban, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban về:

a) Công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị đối với các hoạt động trong Ban;

b) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thuộc Ban thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác đã được phê duyệt; công tác thi đua khen thưởng;

c) Công tác xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình, đề án..., công tác tổng hợp.

 
 
 
TIN MỚI
 Tăng cường sử dụng hộp thư công vụ điện tử [28/06/2018]
 CÔNG TÁC CHĂM LO TỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NHÂN THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018 CỦA CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH [13/06/2018]
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN [21/05/2018]
 HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ [15/08/2017]
 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM& PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 [14/08/2017]
 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Mô hình khung Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp [06/08/2017]
 TIN VỀ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN,THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ NGÀY HỘI CÔNG NHÂN NĂM 2017 [26/04/2017]
 DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG [12/04/2017]
 
LIÊN KẾT
Liên kết website:
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.
Địa chỉ: Số 2 - đường Thanh Niên - phường Quang Trung - TP Hải Dương.  
Trưởng ban biên tập: Đ/c Phạm Minh Phương - Trưởng ban
Giấy phép số 134 /GP-STTTT, ngày 14/7/2016, do Sở TTTT Hải Dương cấp.